Bij schade: 016 44 45 09 of schade@skynet.be

Onze producten

Onze producten

Bent u juist verzekerd? Slaap op beide oren en laat uw polissen gratis dubbelchecken

In elk bedrijf gebeuren fouten. Anderen kunnen daarvan het slachtoffer zijn. En dan moet u hen natuurlijk correct vergoeden. Daarom hebt u voor uw bedrijf absoluut een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid nodig.

Iedere bedrijfsleider die goed verzekerd wilt zijn als iemand schade lijdt door een fout in zijn bedrijf.

We verzekeren iedereen die in uw bedrijf actief is. Dat is de bedrijfsleiding, de helpers en het personeel ( ook uw jobstudenten of een poetshulp). 

UW BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID is verzekerd als

- u in uw bedrijfsleven schade veroorzaakt aan iemand van buiten het bedrijf.

      Bij voorbeeld:

               - als uw producten schade toebrengen;

               - als uw werken schade berokkenen, ook nadat uw werk is uitgevoerd.

UNIEKE WAARBORGEN

• Een klant kan schade lijden in uw bedrijf, zonder dat u er iets aan kunt doen. Een aantal sectorvoorwaarden gaan zo ver dat zij zelfs bescherming bieden als uw klant een ongeval heeft en u wilt bespaard blijven van de juridische discussie over wie eventueel in fout is. We zijn dan bereid de medische kosten te vergoeden die het gevolg zijn van het ongeval. Het is wel vereist dat het ongeval zich heeft voorgedaan op de plaatsen die beschreven zijn in de voorwaarden.

• Ook bescherming voor uw workshops en evenementen. Als u een gebouw huurt voor een evenement en u bent aansprakelijk voor de schade dan verzekeren we het gebouw en de meegehuurde inhoud, ongeacht de oorzaak van de schade.

MOGELIJKHEID OM DE VERPLICHTE VERZEKERING TEGEN BRAND EN ONTPLOFFING TE SLUITEN

• Als u de uitbater bent van een bedrijfsruimte die onder het toepassingsgebied van de wet van 30 juli 1979 valt, dan bent u verplicht om uw objectieve aansprakelijkheid voor schade door brand en ontploffing voor die bedrijfsruimten te verzekeren. In de KBC-Bedrijfspolis kunt u die verzekering mee opnemen. We vergoeden dan de schade precies zoals de overheid het heeft voorgeschreven.