Bij schade: 016 44 45 09 of schade@skynet.be

Onze producten

Onze producten

Bent u juist verzekerd? Slaap op beide oren en laat uw polissen gratis dubbelchecken

Uw gebouwen optimaal verzekerd via de KBC-Patrimoniumpolis! Deze polis, die wij speciaal voor bedrijven ontwikkelden, biedt een waaier van verzekeringen tegen alle gevaren waaraan uw gebouwen bloot kunnen staan. Bovendien kan u in de KBC-Patrimoniumpolis ook alle schade die verband houdt met uw roerende goederen en uw omzetverlies naar aanleiding van een materiële schade verzekeren.

Uw voordelen:

  • Eén polis betekent maar één franchise per schadegeval.
  • U hoeft maar één dossier te beheren en hebt een duidelijk overzicht van de dekkingen.
  • Dubbel verzekerd zijn door overlappende dekkingen is uitgesloten. Welke verzekeringen u opneemt in de polis kiest u zelf. We stellen met u de ideale mix van dekkingen samen naargelang van uw persoonlijke behoeften.