Bij schade: 016 44 45 09 of schade@skynet.be

Onze producten

Onze producten

Bent u juist verzekerd? Slaap op beide oren en laat uw polissen gratis dubbelchecken

Bent u eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder, u heeft er alle belang bij om een brandverzekering af te sluiten.

Eigenaar-bewoner

Bent u eigenaar-bewoner dan heeft u er alle belang bij om zowel het gebouw als de inboedel optimaal te beschermen.

Al naar gelang uw wensen kunnen wij het volgende aanbieden :

  • alle risico verzekering : alles is verzekerd behalve datgene wat expliciet is uitgesloten

of

  • een multirisico verzekering : opgesomde gevaren zijn verzekerd (brand, storm, glasbreuk, waterschade, natuurrampen, BA)

Eigenaar-verhuurder

In dit geval heeft u er alle belang bij om het gebouw te verzekeren als eigenaar.

De mogelijkheid bestaat tevens om ook de verzekering van de huurders (huurdersaansprakelijkheidsverzekering) mee op te nemen in dit contract.

Huurder

Bent u huurder dan heeft u er alle belang bij om uw inboedel optimaal te verzekeren.

Afhankelijk van uw huurcontract dient u al of niet een huurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.  In het merendeel van de gevallen zal dit eveneens van toepassing zijn.

Bijkomende waarborgen

Opties binnen de brandverzekering zijn :

  • Diefstal
  • Verzekering motorrijtuigen.  Voertuigen op uw oprit of in uw garage kan u perfect in deze bijkomende optie verzekeren.
  • Bodemsanering.  Uw stookolietank of de bijhorende leidingen kunnen beginnen lekken met een vervuilde bodem tot gevolg.  Via deze optie vangt u de kosten die een bodemsanering met zich meebrengt op.
  • Alle risico verzekering voor specifieke voorwerpen.  Wenst u specifieke voorwerpen (vb fiets, kunstwerken, juwelen) extra te verzekeren dan biedt deze optie hiertoe de ideale oplossing
  • Verzekering voor de bouwer.  Bouwen en verbouwen brengen belangrijke risico's met zich mee : tijdens de werken kunnen opgerichte constructies ernstig beschadigd worden / een helper kan op de werf het slachtoffer worden van een ongeval / bouwmaterialen kunnen gestolen worden / uw aannemer kan failliet gaan waardoor de werken stil liggen en u extra kosten moet maken om de werken terug op te starten / de werken hebben ernstige schade veroorzaakt bij de buren.  Om deze risico's op te vangen kan deze bijkomende waarborg onderschreven worden.